Taiwan

1. Su Wei Hsieh 0
2. Chin Wei Chan 0
3. Hao Ching Chan 0
4. Yung Jan Chan 0
5. Hsin Chieh Chang 0
6. Huai En Chang 0
7. I Hui Chang 0
8. Kai Chen Chang 0
9. Kai Lung Chang 0
10. Min Fang Chang 0
11. Wen Lung Chang 0
12. Ya Ting Chang 0
13. Yao Lun Chang 0
14. Yu Chi Chang 0
15. Hsiao Han Chao 0
16. Hsiao Wen Chao 0
17. Chia Li Chen 0
18. Chung Su Chen 0
19. I Ta Chen 0
20. Ke Hsin Chen 0
21. Lu Ling Chen 0
22. Mu Ying Chen 0
23. Ti Chen 0
24. Wei Jen Chen 0
25. Wei Ju Chen 0
26. Yen Ling Chen 0
27. Yi Chen 0
28. Yi Chieh Chen 0
29. Yi Ching Chen 0
30. Yi Ju Chen 0
31. Yi Wei Chen 0
32. Yu An Chen 0
33. Yu Mei Chen 0
34. I Pei Cheng 0
35. Wei Jen Cheng 0
36. Chih Hsien Chu 0
37. Chia Jung Chuang 0
38. Ting Yu Chuang 0
39. Chu Chen Chuen 0
40. Yu Lin Dai 0
41. Hsiao Chuan Fan 0
42. Yu Min Fan Chiang 0
43. Chih Jen Ho 0
44. Cheng Peng Hsieh 0
45. Shu Ying Hsieh 0
46. Wang Cheng Hsieh 0
47. Yu Ting Hsieh 0
48. Ching Wen Hsu 0
49. Hsueh Li Hsu 0
50. Hung Yuan Hsu 0
51. Shih Tzung Hsu 0
52. Tzu Chen Hsu 0
53. Wen Hsin Hsu 0
54. Chin Yu Huang 0
55. Huai Hsuan Huang 0
56. Hui Chi Huang 0
57. Hui I Huang 0
58. Julie Huang 0
59. Liang Chi Huang 0
60. Po Tsang Huang 0
61. Jui Chen Hung 0
62. Yu Chieh Hung 0
63. I Hsuan Hwang 0
64. Chi Shan Jao 0
65. Ting Fei Juan 0
66. Yu Chu Juan 0
67. Pei Chuan Kao 0
68. Pei Wen Kao 0
69. Shao Yuan Kao 0
70. Wei Fang Kung 0
71. Che Hsuan Kuo 0
72. Kai Wen Lai 0
73. Yi Ying Lai 0
74. Yi Chun Lan 0
75. Hsin Han Lee 0
76. Hua Chen Lee 0
77. Janet Lee 0
78. Kuan Lee 0
79. Meng Hua Lee 0
80. Pei Chi Lee 0
81. Ya Hsuan Lee 0
82. Wen Chun Liang 0
83. Fei Ti Liao 0
84. Fei Yun Liao 0
85. Hao Hsiang Liao 0
86. Chi Yuan Lin 0
87. Dai Chiao Lin 0
88. Hsiung Ching Lin 0
89. Keng Cheng Lin 0
90. Keng Yi Lin 0
91. Szu Yu Lin 0
92. Tzu Yang Lin 0
93. Wan Ting Lin 0
94. Yu Ting Lin 0
95. Yung Yan Lin 0
96. Chi Fan Liu 0
97. Chia Che Liu 0
98. Nian Ze Liu 0
99. Tai Wei Liu 0
100. Chiao Fang Lo 0
101. Yen Hsun Lu 0
102. Yen Hua Lu 0
103. Jui Mao 0
104. X Menn 0
105. Yui Lynn Miao 0
106. Ti Jen Pan 0
107. Hsien Yin Peng 0
108. Yu Da Shieh 0
109. Pei Yu Sieh 0
110. Lan Lan Tai 0
111. Chih Chun Tang 0
112. T Tang 0
113. Hsin Ting Tsai 0
114. Jung Chi Tsai 0
115. Ya Fang Tsai 0
116. Fang Chi Tsao 0
117. Wan Ching Tuan 0
118. Chieh Fu Wang 0
119. Chih Ping Wang 0
120. E Shen Wang 0
121. I Ting Wang 0
122. Jimmy Wang 0
123. Nai Yu Wang 0
124. Ting Wen Wang 0
125. Ting Ya Wang 0
126. Wen Ling Wang 0
127. Tzu Ting Weng 0
128. Chia Yi Wu 0
129. Pei Jung Wu 0
130. Yi Ching Wu 0
131. You Shu Wu 0
132. Chia Hsien Yang 0
133. Tsung Hua Yang 0
134. Che Ching Yeh 0
135. Chu Huan Yi 0
136. Kai Feng Yi 0
137. Cheng Yu Yu 0
138. Min Hui Chan 0
139. Chih Jung Chen 0
140. Ching Li Chen 0
141. Hsiao Fong Chen 0
142. Yi Da Chuang 0
143. Chiu Mei Ho 0
144. Huang Jung Hsu 0
145. Mei Chu Hsu 0
146. Pao Hua Huang 0
147. Yu Chun Huang 0
148. Chiao Hsy Hung 0
149. Su Jen Lai 0
150. Su Lin Lai 0
151. Hsiu Ming Lee 0
152. Yu Hui Lien 0
153. Bing Chao Lin 0
154. Den Wen Lin 0
155. Shi Min Lin 0
156. Ya Hui Lin 0
157. Cheng Yung Liu 0
158. Hong Lan Liu 0
159. Yu Hsien Liu 0
160. Simon Shen 0
161. Wei Yu Su 0
162. Fu Shun Tang 0
163. Chia Yen Tsai 0
164. Dai Hwa Wang 0
165. Shi Ting Wang 0
166. Hsiu Tsuan Wen 0
167. Chang Rung Wu 0